Baltie Tēlibeta bļitka

  1. versija
  2. versija
  3. versija
  4. versija

Katru reizi, kad tu nospiedīsi F5 pogu, Balto Tēlu loterija izspēlēs 20 laimīgos no aptuveni 2,836,590,480 iespējamām kombinācijām.

Varbūtība, ka iekritīs reāli cilvēki ir samērā zema, tādēļ šīs automātiski ģenerētās vārda un uzvārda kombinācijas vari izmantot vai neizmantot glābjot valsti.

Šis projekts ir privāta iniciatīva un nav nedz tieši, nedz arī netieši saistīts ne ar vienu no PR speciālistiem.